Wczytuję dane...
Regulamin

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów
umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego
regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i
kierowane na adres Sprzedającego (MAGIC EYE PROJECT – TOMASZ
MATUSZCZAK, 11 MONTAGU STREET, SN22HL , SWINDON, ENGLAND).

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na
drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i
stosowne przepisy prawa.


REGULAMIN


1. Sklep magic-eye-project.com jest prowadzony przez firmę:


MAGIC EYE PROJECT – TOMASZ MATUSZCZAK
11 MONTAGU STREET
SN2 2HL, SWINDON
ENGLAND
UTR: 2080442894,
KONTO BANKOWE BRE Bank (mBank): 22 1140 2004 0000 3902 5437 2326
dalej nazywaną „Sprzedającym”.


2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.


3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.


4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.
Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień
płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po
zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.


5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (erachunek)
jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez
Klienta w formularzu zamówienia adres.


6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w
przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi
przepisami prawa.


7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz
oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres
Sprzedającego.


8. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo
do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad
wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane
na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich
oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy
wraz z należnymi odsetkami.


9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i
są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu
dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.


10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając
przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na
ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz
usuwania swoich danych osobowych.


11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw
Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku
niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem
Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa
w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.


12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni
drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie
nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego
stanu prawnego.


13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce
regulamin (http://magic-eye-project.com/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia
oraz
w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin
zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy
Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o
wyborze aktualnego jako obowiązującego.


14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub
nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z
zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości
poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ
na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera,
Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu
uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu magic-eye-project.com, należy je
wszystkie wyłączyć.


15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.


Wersja 4.3 (Swindon, 16 maj 2013)

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów

umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego

regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i

kierowane na adres Sprzedającego (MAGIC EYE PROJECT – TOMASZ

MATUSZCZAK, 29 THEOBALD STREET, SN1 5DU, SWINDON, ENGLAND). W

przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na

drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i

stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

1. Sklep magic-eye-project.com jest prowadzony przez firmę:

MAGIC EYE PROJECT – TOMASZ MATUSZCZAK

29 THEOBALD STREET

SN1 5DU, SWINDON

ENGLAND

UTR: 2080442894,

KONTO BANKOWE BRE Bank (mBank): 22 1140 2004 0000 3902 5437 2326

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień

płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po

zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (erachunek)

jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez

Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w

przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych

warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi

przepisami prawa.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz

oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres

Sprzedającego.

8. W okresie dziesięciu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo

do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad

wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane

na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich

oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy

wraz z należnymi odsetkami.

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i

są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu

dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

10. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z

art. 71 k.c.).

11. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą

o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając

przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na

ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz

usuwania swoich danych osobowych.

12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw

Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku

niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem

Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa

w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni

drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).

Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie

nowego regulaminu.

Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego

stanu prawnego.

14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce

regulamin (http://magic-eye-project.com/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia

oraz

w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin

zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy

Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o

wyborze aktualnego jako obowiązującego.

15. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego

w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub

nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z

zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości

poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ

na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera,

Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu

uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu magic-eye-project.com, należy je

wszystkie wyłączyć.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie

obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo

i rzeczowo.

Wersja 4.1 (Swindon, 9 marzec 2013)